Онлайн откриване на разплащателна сметка с дебитна карта.
Заявете онлайн
Условия
Условия
Разплащателна сметка в лева без такса за откриване
Разплащателна сметка в лева
без такса за откриване
Подписване изцяло онлайн чрез мобилното приложение EvroTrust
Подписване изцяло онлайн чрез мобилното приложение Evrotrust
Разплащателна сметка в лева
Дебитна карта
 • без такса за издаване
 • без такса за плащане на ПОС в България и страни от ЕИП
 • възможност за доставка чрез куриер
Интернет банкиране MyFibank и Fibank Token
Интернет банкиране MyFibank и Fibank Token
 • без такса за регистрация
 • без такса за вътрешнобанкови преводи между собствени сметки
 • без такса за комунални плащания
 • по-ниски такси за нареждане на преводи
 • възможност за кандидатстване за кредит или кредитна карта
 • възможност за закупуване на електронна винетка
 • 1
 • 2
 • 3
1
Данни за искането

Адрес за кореспонденция (ако е различен от адрес по документ за самоличност):